“Wij zetten, als enigen, alleen auto’s neer waar auto’s nodig zijn”

Amber

Hij is net 1,5 maand aan het werk bij Amber, maar lijkt nooit anders gedaan te hebben. Nick Aanraad lacht: “Ik heb in mijn vorige banen al een paar Amber petten op gehad. Bij a.s.r  was ik klant van Amber. Ze waren toen net begonnen. Toen ik daarna bij Philips ging werken, kwamen we elkaar weer tegen. Zij inmiddels als scale-up, ik als zakelijk en privé-rijder. Handig om nu als Implementation Manager die rollen te kennen.”

Misgrijpen en te laat op je afspraak komen

Nick schuift aan bij de grote corporates. Hij werkt samen met de afdelingen HR, Facility, Duurzaamheid en Innovatie, Communicatie.  Nick: “Vaak start het met enthousiaste ambassadeurs. Soms vanuit C-level, soms vanuit bijvoorbeeld de Coalitie Anders Reizen, waarin veel werkgevers vertegenwoordigd zijn. Dat helpt. Natuurlijk zijn er ook mensen die argwanend naar Amber kijken. Of die bang zijn dat de auto niet klaar staat en dat ze daardoor te laat op hun afspraak komen. Mijn taak om hen praktisch te laten ervaren dat wij het beste alternatief zijn voor die auto die 96% van de tijd stilstaat.

File op het Strijps Bultje

Alle corporates zoeken naar goede mobiliteitsoplossingen. Nick: “Iedereen die we spreken -en dat is vrijwel elk groot bedrijf- beseft dat we in principe kunnen werken waar, wanneer en met wie we maar willen. En dat dat het werk alleen maar interessanter maakt. Maar verandering heeft tijd nodig. Corona bewees dat we niet in de file hoeven te staan. Helaas: toen ik in net naar buiten keek, stond het Strijps Bultje weer helemaal vol auto’s.” 

Over groene lichten die oranje lichten meenemen

Nick: “Ik heb geleerd dat je je bij verandering moet concentreren op de groene lichten. Op je fans dus. De mensen die flexibiliteit omarmen, niet altijd een auto nodig hebben. Die zien dat een tweede auto overbodig kan worden. Zij nemen in hun enthousiasme de oranje lichten mee. De rode lichten zijn de verstokte leaserijders die hechten aan een auto op de oprit. Die liggen buiten ons bereik. De gebruikers bij onze bedrijven zijn eigenlijk van alle leeftijden. Zij zien Amber als  een fijn flexibel alternatief. Voor bomvolle parkeerplaatsen, ja en steeds vaker voor bijvoorbeeld die 2e auto.”

Woon-werkverkeer is ook niet meer wat het was

Nick stippelt samen met de betrokken afdelingen beleid uit: “Bedrijven willen allemaal hun CO2 uitstoot beperken. Maar daarnaast heeft een Philips andere behoeften dan een ABN. Vaak heeft goed werkgeverschap prioriteit. Kosten spelen een rol. Nu kantoren steeds meer een ontmoetingsplek lijken te worden en we thuis productief zijn, vraagt dat om andere voorzieningen. Als ik thuis werk en naar een klant ga, is dat dan woon-werkverkeer? Of werk-werkverkeer? Ook de fiscus is daar nog niet op ingericht. Wij denken en werken daarin mee. Of we daarin slagen?” Lachend  “We hebben structureel een hoge klantwaardering van 8,5 tot 9.”

Geen auto als er geen auto nodig is

Onderdeel van de verandering zijn, is een belangrijke motivator in Nicks’ carrière. Hij werkte aan projecten en transformaties op het gebied van duurzaamheid, innovatie en gedragsverandering bij a.s.r. en Philips.“Ja, een link met Amber. Er zijn meer deel aanbieders natuurlijk. Maar Amber is de enige die vraaggestuurd werkt. Wij zetten alleen maar auto’s neer waar auto’s nodig zijn. Wij inspireren klanten en zij ons. Dat een aantal van onze klanten komend jaar geen fossiele reisbewegingen meer vergoedt, vind ik geweldig.”

Download app QR-code

Scan de code met je telefoon...

… dan sturen we je door naar jouw app store.

Beschikbaar op iOS en Android.