Amber is als een jongensboek. Opgericht door een groep autofanaten die toch geen auto maar een deelautoplatform hebben gemaakt. Inmiddels is Amber een serieus bedrijf geworden. Twee leden van de Raad van Commissarissen, Jan-Willem Neggers en Eric van Eijndhoven over de toekomst van mobiliteit. En Amber natuurlijk.

Jan-Willem leerde Amber kennen via zijn functie als directeur van de High Tech Campus in Eindhoven. “Ik ben al vaker lid geweest van een RvC, maar dan in de rol van toezichthouder. Bij Amber sta ik juist dicht bij de ondernemers en kan ik persoonlijk bijdragen aan de groei van het bedrijf.”

Bij Eric ligt de link met Amber op het vlak van mobiliteit. Dankzij zijn aandeel in de oprichting, scale-up en het managen van diverse mobiliteitsbedrijven, kent hij de markt als geen ander. Momenteel is hij Chief Operating Officer bij Tranzer, een internationaal ticketing platform voor verschillende vormen van mobiliteit. Daar ligt nog een overeenkomst met Amber: zijn voorkeur om bij een scale-up te werken.

 

Aantrekkelijk
“Ik ken Amber vanuit mijn rol als algemeen directeur van Connexxion. Wat opviel, was de frisheid van het bedrijf: hun wijze van presenteren en het gezonde opportunisme. Je voelt aan alles hun enorme gedrevenheid om er iets van te maken.” Als commissaris wil Eric vooral bijdragen aan het verder professionaliseren van de organisatie en de optimalisatie van het businessmodel. “Met mijn kennis, ervaring en netwerk wil ik dit bedrijf nog beter en succesvoller maken.”

Ook Jan-Willem voelt zich aangetrokken door de energie van Amber. “Ik hou van de doelgerichtheid en de overtuiging dat je dingen kunt veranderen. Dat is hard nodig ook; we hebben in dit land enorme problemen op het gebied van bereikbaarheid en vervuiling. Amber adresseert beiden.”

 

Sleutelwoord
In de visie van Jan-Willem is delen hét sleutelwoord. Niet alleen vervoermiddelen maar allerlei fysieke voorzieningen. “De 6.000 parkeerplaatsen bij de High Tech Campus kunnen in het weekend prima dienst doen om bezoekers voor PSV op te vangen. Maar dan moet die plek wel worden ontsloten met goede mobiliteit.”

“Hetzelfde geldt voor auto’s: het grootste deel van de tijd staan ze stil. Als we een beperkt deel van die overcapaciteit kunnen oplossen met deelauto’s, wordt de uitstoot minder en de bereikbaarheid beter. Deelmobiliteit is in mijn ogen een belangrijk stuk van deze puzzel. Daarmee kunnen we de druk op voorzieningen wegnemen, waardoor we met de huidige hoeveelheid kunnen volstaan in plaats van steeds meer te creëren. Kijk naar ons wegennet: meer asfalt aanleggen kost miljarden. Dat geld kun je beter investeren in diensten als Amber.”

 

Sturing
Eenvoudig is dat echter niet, erkent Jan-Willem. “Je hebt te maken met veel tegengestelde belangen. Vooruitgang wordt soms als een bedreiging gezien. Eén partij moet de regie nemen.” Hier ligt volgens beide heren een belangrijke taak voor de overheid.

Hoe? “Door actief te sturen op kosten en capaciteit”, aldus Eric. “De overheid is verantwoordelijk voor de leefbaarheid in steden. Dat is een enorme uitdaging, want ruimte is schaars. In de UK, en meer specifiek Londen, is veel onderzoek gedaan naar hoe mensen reizen in de grote steden. Met behulp van technologie en het beprijzen van publieke ruimte en capaciteit is daar met succes een gedragsverandering tot stand gebracht. Dat kan, maar het vergt keuzes. Pricing is hierbij dus een belangrijk middel. Denk aan parkeertarieven, of door reizen op piektijden duurder te maken dan buiten de spits; zowel het gebruik van auto’s als openbaar vervoer. Een deelsysteem als Amber vormt een belangrijk deel van de oplossing om bereikbaarheid te garanderen en tegelijkertijd de uitstoot te verminderen.”

 

Tractie
Jan-Willem ziet nog een andere knop op het instrumentenbord van de overheid: “In de landen om ons heen groeien de fiscale voordelen van elektrisch rijden, terwijl we in Nederland juist downscalen. Net nu het een beetje tractie begint te krijgen, remt de overheid af. We moeten echt veel meer doen om bedrijven uit die leaseauto’s te krijgen. Op deze manier duurt het gewoon te lang.”

Het opschalen van de dienstverlening is voor Jan-Willem dan ook prioriteit. Zelf neemt hij daar een actieve rol in: “Ik zet me in voor goede introducties, zodat Amber op de juiste plekken binnenkomt. Daarnaast help ik mee om de financiering voor elkaar te krijgen en een goede balans te vinden tussen investeerders en founders.”

 

Financiering
Voldoende financiële armslag: zonder dat kun je als bedrijf niet groeien. Op dat gebied ziet Jan-Willem een behoorlijke struggle. “Je wilt dat founders blijven ondernemen, zich bezighouden met het uitbouwen van hun bedrijf. Maar in de praktijk wordt een groot deel van hun tijd opgeslokt door het werken aan financieringen. Het startersklimaat is hier niet ideaal; investeerders zijn te veel op rendement gefocust. In tegenstelling tot andere delen van de wereld, waar de cultuur juist is om terug te investeren in ecosysteem waarin je zelf groot bent geworden.”

 

Toekomst
Al met al voldoende uitdagingen dus voor de komende jaren. Toch zijn de commissarissen niet ontevreden. “De business groeit goed”, stelt Jan-Willem vast. “We hebben een mooi team dat intrinsiek gemotiveerd is om Amber op de kaart te zetten. Het is moeilijk om alle belangen op de juiste manieren te behartigen en aan ieders verwachtingen te voldoen. En dan ook nog de groeistuipen managen zodat de financiering ook voor elkaar komt. Maar het lukt, en dat is mooi en bijzonder om te zien. De toekomst van Amber ziet er goed uit.”

 

Lees hier verder over de voordelen van het rijden met Amber.