Eindhoven, 10 april 2019 – In samenwerking met Amber Nederland en de gemeente Eindhoven wordt door Ballast Nedam Development gebouwd aan een duurzaam woon- en leefconcept voor Berckelbosch. Een concept dat verder gaat dan het ontwikkelen van woningen, want ook (toekomstige) bewoners worden in hun denken en doen duurzaam gevormd.

Een woonwijk is pas duurzaam als bewoners begrijpen wat het begrip duurzaam voor hen betekent. Tijd om op te schalen dus. Wat inhoudt dat Ballast Nedam Development verder gaat dan het ontwikkelen en bouwen van een gasloze woning. Zo is bijvoorbeeld ook de inrichting van het ‘stedelijk tapijt’ binnen Berckelbosch duurzaam ontworpen en uitgevoerd. Is er extra groen om hittestress te voorkomen, is er gekozen voor duurzame materialen en is er gekozen voor slimme energiezuinige verlichting  van de wijk.

Samen met Amber Nederland en de gemeente Eindhoven is echter ook het mobiliteitsvraagstuk onderdeel geworden van het duurzame woon- en leefconcept van Berckelbosch. In die zin dat bewoners worden ‘geholpen’ om meer duurzame en verantwoorde keuzes te maken als zij zich van A naar B verplaatsen. Een uniek conceptplan dat invulling heeft gekregen op woensdag 10 april 2019 door zich te commiteren om zich  gezamenlijk in te zetten om duurzame mobiliteit binnen Berckelbosch – en daarmee Eindhoven – mogelijk te maken.

 

Wethouder Van der Meer van de gemeente Eindhoven is meer dan verheugd met het convenant dat door partijen is ondertekend:

We staan voor een enorme opgave om vanuit gestelde klimaatdoelen woonwijken binnen onze stad verder te verduurzamen. Naast de standaard energiezuinige  woningen en de extra initiatieven om gerealiseerde woningen verder te verduurzamen, gaan we met Ballast NedamDevelopment en Amber Nederland in Berckelbosch nu een stap verder en wordt mobiliteit onderdeel van een duurzaam totaalconcept. Als wethouder ben ik meer dan gelukkig dat dit soort initiatieven ontstaan en wij hen als overheid letterlijk de ruimte kunnen bieden om deze initiatieven mogelijk te maken.

Eerste concrete invulling bestaat uit creëren van twee parkeerplaatsen specifiek voor deelauto’s. Amber zorgt dat hier altijd volledig elektrische auto’s beschikbaar zijn voor de bewoners van Berckelbosch. Bewoners die een auto nodig hebben zullen dus nooit misgrijpen. De verwachting hierbij is dat dit leidt tot een verminderd gebruik of zelfs verminderd bezit van brandstof aangedreven auto.

 

Hans de Penning, CFO Amber Nederland hierover:

“Ons elektrische deelauto concept is succesvol in Nederland. In basis richten wij ons daarbij op gebruikers die nu nog geen eigen auto bezitten. In Berckelbosch maken we nu de keuze om ons juist wel op autobezitter te richten. Uit ovnderzoek blijkt dat bij verhuizing, veel mensen het bezit van een tweede auto heroverwegen. Door aanwezig én daarmee zichtbaar te zijn in de wijk, is de drempel van de overstap naar deelautos lager en is het gebruik aantrekkelijk en eenvoudig. Bovendien garanderen we beschikbaarheid, ook buiten de gebruikelijke plekken of hubs waar van onze elektrische auto’s gebruik wordt gemaakt.”

 

Uniek akkoord voor een duurzaam Berckelbosch

Ballast Nedam Development ontwikkelt de Eindhovense wijk Berckelbosch, waar in totaal circa 950 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. In verschillende fases zijn/ worden deelprojecten opgeleverd. Sinds 2017 worden alle woningen gasloos opgeleverd.

 

Michiel Blom van Ballast Nedam Development is verheugd met het nieuwe initiatief en trots dat innovatie en duurzaamheid zo hoog op de agenda staat.

“Dat een ontwikkelaar initatieven neemt om telkens weer een stap verder te gaan in duurzaamheid, en niet alleen de gebruikelijke oplossingen toepast, maakt mij trots. De drang naar innovatie en telkens weer een stap verder gaan, ondesteunt de gezonde verstedelijking en de wijk Berckelbosch”.

 

Convenant

Met de ondertekening van het convenant hebben partijen het initiatief bekrachtigd en onderstrepen zij het belang van het verduurzamen van de mobiliteit van de wijk Berckelbosch. Namens de gemeente Eindhoven is het convenant getekend door wethouder Jan van der Meer, namens Amber Nederland is het convenant ondertekend door financieel directeur Hans de Penning en namens Ballast Nedam Development is er getekend door directeur Onno Dwars.

 

https://propertynl.com/Nieuws/Ballast-Nedam-Development-verduurzaamt-Berckelbosch/6d83bffe-7b38-4233-8104-e7b3dbed8404

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:


Voor meer informatie over duurzame initiatieven binnen Berckelbosch of over Ballast Nedam, kunt u contact opnemen met Michiel Blom > 06-1220 3993).

Michiel Blom is als projectontwikkelaar werkzaam bij Ballast Nedam Development en is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van de nieuwbouwwijk Berckelbosch in Eindhoven.